حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

ماسک صورت

10
از چه گیاهانی تشکیل شده؟ گیاهان درج شده روی لیبل یاجعبه -مهمترین ماده موثره بدست امده توسط این ترکیب موسیلاژ سرد همراه باتاننهاوکلاژن  میباشدکه همراهی این دوماده میتواند کلیه سموم وسلولهای مرده رادفع کرده وخون صالح جذب کندکه حاصل این ...
مدیر کیاوین

شامپو فریحا

شامپو گانودرما فریحا
شامپو فریحا از چه گیاه‌هایی تشکیل شده و این گیاه‌ها چه خواصی داره؟ گیاهان فوق الذکر که روی جعبه درج شده حاوی موادموثره ای هستندکه مجموع انها باعث بدست امدن فرمول جدیدی از گیاهان میشود وطبق فرمول مرکب سازی طب ...
مدیر کیاوین

شامپو فریحا پلاس

21
گیاهان بکار رفته در فریحا پلاس چه گیاهانی هست وچه خواصی داره؟ دقیقا همان گیاهان فوق با تغییر وزنی برای تحریک بیشتر وحذف ساپونین به خاطر ماندگاری طولانی ترروی پوست -ساپونین برای شستشوبکاررفته ودرصورت ماندن بیشتراززمان استحمام باعث خشک شدن ...
مدیر کیاوین
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول